Wat is de beste microfoon?

Wat is de beste microfoon?
Welke microfoon is het beste? Wat zijn de beste microfoons? Wat zijn de best geteste microfoons? Beste microfoon?